Islam är inte en fredlig religion säger Pastor Stanley Sjöberg

30 oktober 2009

Islam är inte en fredlig religion och dess ideologiska rötter måste avslöjas, menar pastor Stanley Sjöberg.

”I en artikel skriver han att det är ”viktigt att avslöja tänkandet bakom den fasad som byggts upp om islam som en fredlig religion”.

Sjöberg skriver att muslimer är offer för sina religiösa ledares våldsteologi. ”Islams auktoritära ledare skickar ständigt unga människor som självmordsbombare för att döda oskyldiga kvinnor och barn, på gator, marknadstorg och i bostadsområden”.

Han ger exempel ur Koranen på hur våld mot kristna och judar uppmuntras.

Sjöberg skriver att islam vinner inflytande och försvaras i Sverige i olika sammanhang.

Det finns en opinion i Sverige som påminner om hur kommunismen förr skönmålades. Kinas Mao förhärligades, de röda khmererna försvarades. Det var svenskar med starka vänstersympatier. Idag vet vi att de bedrev en falsk propaganda och manipulerade med sanningen. Det får inte hända en gång till.

”Stanley Sjöberg menar att dessa omständigheter inte betyder att muslimer inte är välkomna till Sverige.

Om vi inte accepterar muslimer i Sverige drabbas våra kristna vänner i de länder där islam har makten. Men samtalet om islam måste fortsätta, menar Stanley Sjöberg”.

Kan i stort instämma med vad Stanley Sjöberg skriver. Islam är inte ”fredens religion” som så många IQ-befriade försöker framställa.

Islam står för hot, våld, prygling, kvinnoförtryck, självmordsbombare, judehat, och hat mot alla kristna. Varför vissa PK-ister vill bortse från sanningen om vad Islam står för, är gansak tydligt.

Det är som Stanley Sjöberg påpekar, kommunismen skönmålades på samma sätt som många gör med Islam idag. Vi vet alla vad som hände under kommunisternas storhetstid. 100 tals miljoner människor fick sätta livet till.

Likdant är det med Islam, ingen vågar idag uttala sig p.g.a risken att stämplas med diverse olika epiteter.

Tillsammans kan vi ”kanske” stoppa islams framfart och förhoppningsvis lämna cancersvulsten där den hör hemma (i sverkers soptunna för alltid) men då måste även våra politiker vakna upp ur sin långvariga dvala.

Stanley Sjöberg: Islam som en fredens religion är en fasad