Peder Björk (S) Sundsvallsbor är okunniga

29 april 2010

Det var ju trevligt att höra Sundsvalls kommuns nye ordförande Peder Björk tala i radion vid invigningen av gasanläggningen vid Tivoli­verket.

”I interjuvn berömmer han sina politikerkompisar för deras duktighet och påstår att det bara är politiker som klarar av att utveckla gastankningsstationer.

Kommuninnevånarna har inte den kunskapen att se framåt och förstå konsekvens­erna av sitt agerande och är därmed inte kunniga nog att förstå hur man jobbar på lång sikt.

Detta var stora ord från en ytterligare maktfullkomlig sosse som tydligen anser att vi övriga innevånare i Sundsvall är odugliga, och måste buga oss för den politiska överheten.

Dessa brösttoner luktar mycket kommuniststyre från det gamla Sovjet. Folket är dumt och måste ledas av vänsterpolitiker som vet bättre än gräsrötterna.

Skattepengar kan vilka dumhuvuden som helst slösa med. Felräkningar på några hundra miljoner är baggateller när skattebetalare betalar.

Och konsekvensen av fatta­de beslut för framtiden ska inte Peder Björk och hans ­politikerkollegor enbart prata tyst om. Parkeringshus som kostar miljoner per år, idrottsanläggningar som kostar hundratals miljoner i drift på grund politikers obefintliga räknekunskaper, 50 miljoner till osynliga färjor och ett badhus som blir flera hundra miljoner dyrare.

Detta är bara några exempel på bristande framförhållning. När Sundsvalls socialdemokratiska ledning planerar projekt är kostnaden helt oväsentlig. De har under 30 års tid inte lyckats hålla en enda budget, utan kostnaderna har på sant sossemaner alltid blivit mycket dyrare än beräknat.

Skulle de företagare som ­driver Sverige göra likadant skulle detta land omgående gå i konkurs men i socialdemo­kratins värld är det en merit att visa sig duktig och slösa pengar.

Och det går ju alltid att höja skatten för kommuninnevån­arna genom höjda avgifter (skatter) för hyresgäster (Mitthems boende betalar betydligt mer än övriga Sundsvallsbor). Höja elnätsavgiften funkar också bra, liksom fjärrvärmeavgiften, sophämtningsavgif­t­en, arrenden och så vidare.

När det gäller att stjäla pengar av folket så tryter inte idérikedomen. En framför­hållning som enbart politiker klarar av.

Och pricken över i:et när det gäller vår självutnämnda övermänniskor, som tydligen sosse- och vänsterpolitiker anser sig vara är bygget av E4-bron.

Där har tydligen Peder Björk och kompisar verkligen missat med sin unika kunskap och framförhållning och konsekvens när det gäller beslutet att sänka brohöjden.

Att för all framtid stoppa kryssningsfartyg, flottbesök och gästande segelskepp är väl knappast att vara förutseende och detta visar ju med all tydlighet att ni inte har en aning om vilka konsekvenser era beslut får.

Att tigga mer skattepengar går ju den källan sinar aldrig med er uppfinningsrikedom men att riva en för låg bro är ett enormt företag. Så varför inte ta och höja den till den ursprungliga höjden på 47 meter?

De hundra miljoner ni påstår er spara är lite pengar gentemot den skada ni för all framtid åsamkar sjöfarten i Sundsvall.

Kommunisterna torrlade världens största sjö Aralsjön, och Sundsvalls vänsterpolitik­er sätter världens största vägbom över Sundsvallsfjärden.

PS. Skulle ni förlora valet så får ni garanterat jobb hos Mitthem eller HSB – slut­stationen för dessa övermänniskor.

Intressant läsning som stämmer väldigt bra, Socialdemokrater har alltid trott gott om sig själva, fast det är dom som inget vet och kan.

2008 hade Svenska Dagbladet en artikel som visade att flest okunniga väljare fanns hos socialdemokraterna. Och dom kunnigaste väljarna var Folkpartister och Moderater.

Peder Björk (S) nytt kommunalråd

(S)-politiker anser sig tydligen vara övermänniskor

Professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet: Flest okunniga väljare har socialdemokraterna

Annonser