DO stämmer bostadsrätts förening på totalt 400 000 kronor

19 februari 2010

Diskrimineringsombudsmannen stämmer en bostadsrättsförening i Haparanda. Detta efter att en romsk familj nekats att köpa en lägenhet.

”Köparen och säljaren var överens om försäljningen av lägenheten. Då trädde ordföranden i föreningen in och stoppade försäljningen med motiveringen ”inga romer till vår bostadsrättsförening”.

DO stämmer nu föreningen på totalt 400 000 kronor inför Haparanda tingsrätt”.

Har full förståelse för ordföranden i bostadsrättsföreningen, dessutom så är det alltid föreningen som i slutändan har avgörandet i sina händer om den nye hyresgästen blir godkänd eller ej.

Diskrimineringsombudsmannens enda uppgift är att agera drängar och pigor till invandrare som känner sig kränkta av i stort sett allt.

400 000 kronor kräver DO att föreningen skall betala i skadestånd till zigenar familjen. vilket är helsjukt.

Tar ett exempel, när Engla blev mördad av Anders ”monstret” Eklund tilldömdes dom anhöriga 50 000 till 75 000 kronor.

Högsta domstolen har fastställt beloppen till ca 50 000 kr vid uppsåtligt dödande och 25 000 kr vid dödande som sker av oaktsamhet.

Normal ersättning vid våldtäkt är för närvarande 10 000 kr för sveda och värk samt 75 000 kr för kränkning. Vid våldtäktsförsök som ligger tämligen nära fullbordat brott är normalersättningen för kränkning drygt hälften av det angivna beloppet, 40 000 kr.

För grova sexuella övergrepp mot barn är normalbeloppen 30 000 kr för sveda och värk samt 150 000 kr för kränkning. Vid mycket grova övergrepp kan upp till 50 000 kr utges för sveda och värk utan närmare medicinsk utredning.

Ställ dessa fruktansvärda våldtäkter och dom kränkningar våldtäktsoffren ställs inför, mot en familj som nekas lägenhet och med DO:s hjälp kräver 400 000 kronor.

DO stämmer nu föreningen på totalt 400 000 kronor inför Haparanda tingsrätt

Högsta domstolen: Särskilt om ideell ersättning vid sexualbrott

Högsta domstolen ersättning vid mord