Norskspråkiga elever snart en minoritets-grupp i Oslo

20 mars 2010

Norskspråkiga elever i Oslo kan vara i minoritet redan 2021.

”Vid 58 grundskolor i Oslo är norskspråkiga elever i minoritet, visar senaste siffrorna från Oslo School, som VG har fått tillgång till.

”Vid millennieskiftet var 31 procent av eleverna i Oslo invandrare, idag 10 år senare har den siffran exploderat till hela 40 procent.

Ökningen fortsätter och redan år 2021 räknar skolan med att norska elever kommer att vara i minoritet. Utvecklingen kommer dock att bero på flera faktorer, såsom fertilitet, spridningsmönster och migration.

Torger Ødegaard (H) medger att det inte är idealiskt att allt fler Oslo-skolor har en majoritet av studenter med etnisk minoritetsbakgrund.

Det är inte idealiskt med skolor som har 80-90 procent av studenter med etnisk minoritetsbakgrund. Men vi lever inte i en idealisk värld. Vi kommer att göra något åt detta om det går, säger Ødegaard till VG.

Under läsåret som startade hösten 2005 fanns det 40 grundskolor och gymnasier i huvudstaden, där 50 procent eller mer av de studerande hade ett annat modersmål än norska.

Nu, bara fem år senare, är det 58 grundskolor, där norska delen av eleverna är i minoritet. Totalt finns 136 grundskolor i Oslo.

Dessutom finns det 16 skolor där mer än 75 procent av studenterna är minoritetsspråk, och sex där andelen överstiger 90 procent.

Vi vill fortfarande att norska språket och kulturen skall vara den gemensamma nämnaren säger Det Norske Arbeiderparti (Ap).

Oslos invånarantal ökar varje år med omkring 10 000 personer, och dom flesta är invandrare.

Där ligger den huvudsakliga orsaken till att fler skolor domineras av minoritetsspråket, säger ledaren för stadsfullmäktige”.

Tur att det finns norska tidningar och politiker som vågar ta upp detta brännheta ämne (invandrare) som tar över mer och mer.

Sverige har 349 riksdagsledamöter och allihopa slickar varandra där dyngan skall lämna kroppen.

Hur motsvarande siffror ser ut i Sverige får vi först reda på när Sverigedemokraterna blivit ett riksdagsparti den 19 september 2010.

Men dom flesta svenskvänliga vet om att det är mycket värre i Sverige än i våra grannländer.

Danmarks politiker har hissat varningsflagg och påpekat att invandringen förstör staden. Norge har kommit med liknande påståenden om deras huvudstad Oslo.

Men i Sverige finns det inga problem, visst är det underligt att så otroligt många dönickar kan blunda samtidigt för sanningen som finns mitt framför dom.

Norskspråkiga elever är snart i minoritet i Oslo

Jan Bøhler får kritik av dom Politiskt korrekta stofilerna


Yilmaz Kerimo (S) misstänkt för förskingring av miljoner

20 mars 2010

Grova anklagelser riktas mot riksdagsmannen och S-ordföranden Yilmaz Kerimo (S) i en hemlig rapport som LT kommit över. Där hävdas att stora pengasummor försnillades i Assyriska föreningen under hans tid som ordförande.

”Kerimo avfärdar kritiken som en fantasiprodukt. Rapporten beställdes av Assyriska riksförbundet kring årsskiftet 2007-2008 efter rykten om förskingring av pengar under Yilmaz Kerimos tid som ordförande 1998-2004.

En särskild granskningskommitt tillsattes, och ett halvår senare redovisades resultatet till riksförbundet.

I rapporten, som hållits hemlig sedan 2008, slås fast: ”… det har förekommit oegentligheter vad gäller redovisningen av medel tillhörande fastigheten Assyriska kulturhuset”.

Vår granskning visar alltså att förskingring av oredovisade medel har inträffat. Huruvida dessa pengar har gått direkt i vissa personers fickor kunde granskningskommittén inte konkret bevisa.

Det finns förskingringsmisstankar mot Kerimo av stora kontanta medel som han som ordförande samlade in och som saknar redovisning, säger Gabriel Oussi, ordförande i förvaltningskommitén som fick i uppgift att ordna upp ekonomin efter 2004 då Kerimos styrelse avgick.

I rapporten uppger två arrendatorer för kaféet och festlokalen att de gett Kerimo stora kontanta belopp på totalt en miljon kronor – pengar som enligt granskningskommittén i huvudsak ”är försvunna”.

Men Yilmaz Kerimo och flera tunga namn inom den assyriska rörelsen går till motattack mot granskningsrapporten, som de anser vara felaktig och en ren ”fantasiprodukt”.

Mona Sahlins S-märka politiker visar tragiskt nog igen att det är pengar och makt som ligger dom varmast om hjärtat.

Men förvånande är det inte. När partiledaren själv struntar i att betala böter och använder riksdagens konto-kort till privita betalningar etc etc så blir det dominoeffekt där dom andra S-politikerna gör detsamma.

Brottslingar som är dömda för pedofili, misshandel, urkundsförfalskningar, rattfylla, bedrägeri m.m.m. verkar vara standard inom Socialdemokraterna.

Han anklagas ha förskingrat miljonbelopp


Romer får 120 000 kronor i ersättning av SAS

20 mars 2010

En romsk familj får 120.000 kronor i kompensation av SAS. Detta efter att familjen kränkts i samband med ett missat flyg hem till Skellefteå från Arlanda.

”När vi kommer till SAS-kontoret och mannen ser att vi är romer så knuffar han oss åt sidan. Vi lät de andra som kom med samma plan som vi passera för att inte vara till besvär. Vi hör hur de får hotellrum och tas hand om på bästa sätt, säger Allan Schwartz till Aftonbladet.

Men när familjen försökte få samma hjälp fick de i stället ta emot kränkande ord och anklagelser om att de försökte visa upp falska biljetter. Det slutade med att familjen fick övernatta i ankomsthallen.

SAS har nu gått med på förlikning och erbjuder familjen 120.000 kronor i kompensation, men skriver samtidigt sitt förlikningserbjudande att man inte kunnat belägga att någon kränkning ägt rum”.

120 000 kronor i kompensation trots att SAS själva påpekar att det inte finns några belägg för att kränkning ägt rum.

SAS beslut visar hur ruttet det är vårt avlånga land. Deras rädsla för att bli svartmålade i media ligger självklart till grund för deras korkade beslut att betala stora summor trots att det enligt dom själva inte finns några bevis.

SAS borde ändra sin reklamslogan till ”Utnyttja SAS och tjäna pengar”.

Finns inga belägg för att kränkning ägt rum