(S) märkt politik för oss till ättestupan

19 februari 2010

Lex Vellinge ska göra det obligatoriskt för alla kommuner att ta emot asylsökande och nyanlända flyktingar.

”Det ska inte heller längre vara möjligt att anföra bristen på bostäder som skäl till att inte ta emot flyktingar. Det skriver socialdemokraterna Luciano Astudillo och Anders Lago i en presentation av partiets nya integrationspolitik på Dagens Nyheters debattsida.

I deras rapport, som presenteras på fredagen, föreslås också en särskild ansvarsbonus för de kommuner som tar emot en ovanligt hög andel asylsökande och nyanlända flyktingar. Samtidigt ska kommuner med osedvanligt låg andel asylsökande i sin befolkning få ekonomisk drivkraft att ta emot fler.

Efter att en person fått uppehållstillstånd vill S att Arbetsförmedlingen ska ansvara för etableringen. Även de kvinnor som kommer som anhöriga ska omfattas av förslaget.

S vill också reformera Svenska för invandrare invandrare (SFI) till ett individuellt språklyft med individ- och yrkesanpassad undervisning.

Under de senaste tre åren har arbetslösheten ökat nästan dubbelt så snabbt bland utrikes födda som bland dem som är födda i Sverige.

Det ska inte vara möjligt att framhålla avsaknad av bostäder som ett skäl till varför man inte kan ta emot några asylsökande eller nyanlända.

Socialdemokraterna är fruktansvärt naiva och debila precis som dom övriga rödingar är som dom samarbetar med.

När det inga bostäder finns till arbetade svenskar, var skall ni hitta bostäder till bidragsberoende invandrare då???

Skall det bli som sist när Mona Sahlin krävde att svenska ungdomar skall tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar så dom få lediga lägenheterna som finns skall gå till invandrare med bidrag.

Den röd-gröna-sörjans politik är så otroligt urusel så man tror knappt att dom själva fattar hur sjuk den är.

Enda sättet att få ordning på Sverige är att stoppa invandringen under flera år, och försöka lösa dom gigantiska problem som redan finns, varför skall vi tvingas dra på oss mer problem än dom vi redan har?

S: Obligatoriskt ta emot flyktingar

Med ’Lex Vellinge’ ska alla kommuner ta emot flyktingar säger (S)


DO stämmer bostadsrätts förening på totalt 400 000 kronor

19 februari 2010

Diskrimineringsombudsmannen stämmer en bostadsrättsförening i Haparanda. Detta efter att en romsk familj nekats att köpa en lägenhet.

”Köparen och säljaren var överens om försäljningen av lägenheten. Då trädde ordföranden i föreningen in och stoppade försäljningen med motiveringen ”inga romer till vår bostadsrättsförening”.

DO stämmer nu föreningen på totalt 400 000 kronor inför Haparanda tingsrätt”.

Har full förståelse för ordföranden i bostadsrättsföreningen, dessutom så är det alltid föreningen som i slutändan har avgörandet i sina händer om den nye hyresgästen blir godkänd eller ej.

Diskrimineringsombudsmannens enda uppgift är att agera drängar och pigor till invandrare som känner sig kränkta av i stort sett allt.

400 000 kronor kräver DO att föreningen skall betala i skadestånd till zigenar familjen. vilket är helsjukt.

Tar ett exempel, när Engla blev mördad av Anders ”monstret” Eklund tilldömdes dom anhöriga 50 000 till 75 000 kronor.

Högsta domstolen har fastställt beloppen till ca 50 000 kr vid uppsåtligt dödande och 25 000 kr vid dödande som sker av oaktsamhet.

Normal ersättning vid våldtäkt är för närvarande 10 000 kr för sveda och värk samt 75 000 kr för kränkning. Vid våldtäktsförsök som ligger tämligen nära fullbordat brott är normalersättningen för kränkning drygt hälften av det angivna beloppet, 40 000 kr.

För grova sexuella övergrepp mot barn är normalbeloppen 30 000 kr för sveda och värk samt 150 000 kr för kränkning. Vid mycket grova övergrepp kan upp till 50 000 kr utges för sveda och värk utan närmare medicinsk utredning.

Ställ dessa fruktansvärda våldtäkter och dom kränkningar våldtäktsoffren ställs inför, mot en familj som nekas lägenhet och med DO:s hjälp kräver 400 000 kronor.

DO stämmer nu föreningen på totalt 400 000 kronor inför Haparanda tingsrätt

Högsta domstolen: Särskilt om ideell ersättning vid sexualbrott

Högsta domstolen ersättning vid mord


SD på säker mark 4,5 procent i Novus

19 februari 2010

Regeringspartierna får tillsammans 44,5 procent av väljarstödet, enligt Novus Opinions väljarbarometer för februari som görs på uppdrag av TV 4. Det är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med januari.

”Den rödgröna oppositionen minskar samtidigt med 2,6 procentenheter till 49,2 procent. Det betyder att skillnaden mellan blocken krympt från 9,9 till 4,7 procentenheter. Inget av blocken har nu egen majoritet.

Av partierna är det moderaterna som ökat mest, med 3,3 procentenheter till 29,4 procent. Socialdemokraterna får stöd av 34,1 procent, en tillbakagång med 1,4 procentenheter. Miljöpartiet backar med 1,8 procentenheter till 9,5 procent. Vänsterpartiet ökar med 0,6 procentenheter till 5,6 procent.

Folkpartiet ökar med 0,7 procentenheter till 6,7 procent, Centerpartiet ökar med 0,9 procentenheter till 4,3 procent och Kristdemokraterna tappar 0,6 procentenheter, jämfört med januarimätningen, till 3,9 procent.

Novus mätning omfattar 2 000 personer och intervjuerna gjordes den 2-15 februari. Andelen osäkra väljare är 15 procent”.

Alla läsare som är intresserade av Sverigedemokraternas opinionssiffror, får söka sig vidare för SvD vill inte publicera dom.

Att det finns en tyst överenskommelse mellan Sveriges tidningar vars mål är att inför höstens riksdagsval nämna SD så lite som möjligt är kristallklart.

SvD glömde Sverigedemokraterna