DO har uppenbart diskriminerat kvinnan


För ett drygt tiotal år sedan deklarerade en myndighet att man måste visa respekt för olika invandrargruppers religiösa värderingar.

Det var bara så att det då gällde kvinnlig omskärelse och gudskelov har vi sedan dess kommit så långt att sådan inte respekteras.

Sedan inträffade Fadimemordet och allmänna opinionen i Sverige förstod att vi hade problem med andra värderingar som vill göra sig gällande bland oss. Vi har ställts inför nödvändigheten av att fastställa gränser för vad som gäller inte bara enligt svensk rätt utan också rättsuppfattning.

Vi berömmer oss av att upprätthålla en tradition av kamp för likställighet mellan könen och hyser berättigad stolthet över att vara normgivande pionjärer på detta område. Men diskrimineringsombudsmannen brister i tillämpningen.

Att vägra hälsa genom handtryckning är inte straffbart, ej heller att insistera därpå. Det är däremot uppenbart orimligt att tvinga företag att anställa någon som döljer sitt ansikte för eller vägrar hälsa på företagets kunder på i Sverige vedertaget sätt.

Ty enligt de värderingar som råder i det svenska samhället är vägran att trycka en annan persons hand en av de värsta skymfer och förolämpningar man kan utsätta någon för – det enda som är värre torde vara att spotta på henne/honom.

Denna värdering har ingen religiös sanktion, men är likväl ovedersäglig. Att vägra trycka en kvinnas hand har heller ingen religiös sanktion trots att enstaka ignoranter tror det.

Inte ens den svenske imamen Abd al Haqq Kielan hävdade detta i en tv-intervju utan betonade att det är en förislamsk och vanlig företeelse bland vissa folk, inte bara muslimer; men han tyckte det var en trevlig och sympatisk sedvänja.

På vilken grund kan sådan vägran läggas till grund för utvecklingen av svensk rätt och till utdömandet av böter eller skadestånd i storleksordningen bortåt ett halvårs nettolön?

För ett antal år sedan återvände jag till Sverige efter flerårig tjänstgöring i muslimska länder. Därefter har jag ägnat många år åt att främja integrationen av invandrare och främst deras barn i det svenska samhället. Tyvärr har Diskrimineringsombudsmannen effektivt lyckats sabotera mycket av det arbete som mängder av frivilliga krafter nedlagt under många år.

En så flagrant diskriminering till förmån för en udda invandrargrupp kommer att på ett oslagbart sätt stimulera antiislamska känslor. Fru Justitia avbildas med förbundna ögon men denna diskrimineringsombudsman borde snarare avbildas med en svart piratlapp över ena ögat för att illustrera partiskhet. Vem har i detta fallet diskriminerat vem?

Enligt mitt förmenande är det arbetsgivarrepresentanten som behandlats som vore hon oren på könsdiskriminerande grund, vilket är oerhört nedsättande och en ren förolämpning i det svenska sammanhanget. Genom sitt agerande har DO uppenbart diskriminerat en svensk kvinna och inför vilken tillsynsmyndighet kan man anmäla detta?

Eller förhåller det sig så att DO och domstolen signalerar statsmakternas omprövning av Sveriges etablerade könsutjämningspolitik till förmån för återgång till reaktionär könsdiskriminering?

Mångas besvikelse och avståndstagande är solitt och vårt rättsmedvetande sårat. Quis custodiet ipsos custodies? – vem övervakar övervakarna? Har uppdragsgivaren fortfarande förtroende för sin diskrimineringsombudsman”?

Erik Cornell.

Chockerande att SvD tillåter Erik Cornell att framföra sanningen offentligt utan att någon PK-ist stoppade artikeln.

Men visst är det tacksamt att DO visar sin fientliga inställning till svenskar och ansluter sig till övriga hjärntvättade PK-ister som spottar oss i ansiktet så fort tillfälle ges.

Vore utsökt om kvinnan på företag gjorde en anmälan och drar ärendet vidare så långt det någonsin går.

”DO sårar vårt rättsmedvetande”

60 000 kronor i skadestånd till muslim som vägrade skaka hand med en kvinna

Annonser

6 Responses to DO har uppenbart diskriminerat kvinnan

 1. lasse1 skriver:

  Som jag sade i ett inlägg igår…
  Valrörelsen har börjat.

  Fler av liknande händelser och framför allt där DO är inblandad, är ett lyft för Sverigedemokraterna…

 2. G.E Online skriver:

  Det är svårt att uttala sig om detta då det råder delade meningar om ifall mannen helt ignorerat chefen, då gjorde han fel, eller om han noga förklarade sin religiösa syn på handskakning och istället hälsade verbalt eller med en nickning. Då anser jag att han inte gjort nåt fel och domen korrekt.

 3. spikharry skriver:

  ”Det är svårt att uttala sig om detta då det råder delade meningar om ifall mannen helt ignorerat chefen”

  Om det råder delade meningar dvs om det finns en osäkerhetsfaktor som den du beskriver då skall dom hellre fria än fälla, eller hur.

  Nu går dom till 100 procent på muslimens ord, den som påstår sig varit utsatt för diskriminering behöver inget bevisa, den som påstås ha diskriminerat måste bevisa att det inte är sant.

 4. annullera skriver:

  Många jag träffat har reagerat mycket starkt på det som hänt. De är rent ut sagt så förb…. över denna- och liknande händelser att de nu starkt överväger att ge SD sin röst. Detta är personer som tidigare inte haft en tanke på att rösta på SD och som först nu börjat vakna upp ur sin Törnrosasömn

  Lasse du har helt rätt i det du skriver.

 5. Jimmy skriver:

  DO sätter muslimer över kvinnor. Vilken grupp kommer DO att attackera nästa gång ? Blir det homosexuella, eller judar kanske ? Kommer djurens rättigheter att få stryka på foten.

  Varför har DO blivit MO ?

 6. tvil skriver:

  vänta bara! några år in i framtiden med PK styre så hade istället vd:n för företaget fått betala skadeståndet till mannen som inte fick sin praktik.
  DO hade bara förkunnat att den kvinliga vd:n har kränkt mannen, två gånger dessutom. först genom försöket att ta i hand och sedan genom nekad praktikplats.

%d bloggare gillar detta: