[Insändare] av JA


[INSÄNDARE]

”Hej!

Läste du ledaren i Expressen igår – jag tipsade dig för jag tyckte den gav en massa öppningar och argument utan att man kan betecknas som rasist – om man följer dom så är det ju istället tvärtom – alla skall ju behandlas lika. Och man måste kräva att svenska medborgare blir respekterade av dom som kommer hit.

Om man utgår från dom principer som framfördes där är lösningen enkel.

Jämlikhet har alltid gått ut på att behandla alla lika oavsett hudfärg, etnicitet osv.

Det är därför viktigt att verkligen ge alla samma chans att inlemmas i det svenska samhället och det gör man knappast när man behandlas annorlunda än sina grannar som sliter till pensionen och betalar en massa skatt för det gemensamma.

Särbehandla därför inte några grupper i samhället utan se till att alla verkligen behandlas lika – både vad gäller rättigheter och skyldigheter.

Ge inga statliga eller kommunala bidrag utifrån etnicitet eller religion – dvs inga slantar till olika kulturföreningar osv.

Kräv att den som söker svenskt medborgarskap förstår svenska och har satt sig in i svenska värderingar – och ha ett skriftligt prov. Svenskar måste gå ut grundskolan och kan
sedan läsa och skriva – varför skall man godta att den som söker sig hit inte skaffar sig samma grund? Särskilt när denna person inte jobbar – plats på skolbänken.

Bort med krav på att lärarna i invandrartäta skolor skall kunna elevernas språk – barn lär sig svenska snabbar med naturmetoden och det gemensamma språket inom skolans väggar skall naturligtvis vara svenska – inget annat.

Kräv även att den som söker sig hit som flykting lär sig svenska och svenska värderingar inom t ex 2 år. Om man ej klarar provet efter två år får man lägre bidrag. Om man fortfarande inte grejar det efter ett visst antal år – ut!

Kräv stenhårt från början att alla som Sverige tar emot verkligen lär sig skiva och läsa svenska och tills detta är bevisat genom ett prov – kräv att man måste gå på undervisning – analfabetism skall inte godtas som ursäkt. Problemet med analfabeter är just att dessa inte kommer in i det svenska samhället och inte förstår svenska värderingar och hamnar i utanförskap – särskilt kvinnorna är utsatta.

Kräv också att alla som tas emot lämnar fingeravtryck + DNA för att omöjliggöra dubbla medborgarskap, dubbla identiteter osv för bidragsskoj samt försvåra brottslighet
Godta absolut inga speciella lagar eller undantag av lagar för vissa grupper – bor man i Sverige gäller svenska lagar och inte Sharia osv.

Grov brottslighet skall inte resultera i gratis mat och husrum i svenska fängelser – utvisning till hemlandet skall vara obligatorisk även för dem som fått uppehållstillstånd – sluta dalta med invandrade brottslingar.

Lägg ner allt som luktar hemspråksundervisning och religiös utbildning med indoktrinering av små barn i friskolor – skall förstås gälla alla oavsett religiös inriktning, dvs även kristna friskolor skall avskaffas – ge alla barn en chans att tänka själva och få sunda svenska värderingar -och att våga ifrågasätta – ingen korvstoppning!

Ompröva uppehållstillståndet om personen fortfarande efter 3 år lever på bidrag om han eller hon är arbetsför.

Ge aldrig mer i bidrag till någon som sökt sig hit än vad våra egna pensionärer får leva på. Rensa upp bland förtidspensionärerna – kräv nytt läkarbesök hos av Försäkringskassan anställd specialistläkare.

Det här var några punkter som måste diskuteras – och kompletteras och redigeras vartefter dina läsare tycker till om du lägger ut förslaget.

Vad tror du? Skulle det funka att gå till val på?”

JA

Ja vad säger ni övriga om JA:s förslag?

Sakine Madon: En smart röst om integration

Annonser

8 Responses to [Insändare] av JA

 1. Stefan K skriver:

  Bra förslag som speglar det många svenskar tycker. Tyvärr håller inte våra pk:iter med och det är ju trots allt de som bestämmer…än så länge.

 2. TARZAN skriver:

  Jag vet att i Schweiz under 70 talet hade något som kallades gästarbetare. Det var enkelt man sökte och fick ett arbete, och så jobbade man på ett 9 månaders kontrakt. Efter 9 månader fick man åka hem för att ta hand om sin familj. Gästarbetaren stannade hemma i 3 månader och sen kunde han söka igen. Fördelen med detta var att om arbetaren var värdelös eller lånfingrad eller trakasserade kvinnor så åkte han ut. PÅ så vis fick Schweiz eliten av hantverkarna. Hur mycket tjänade dom i Schweiz – jo 5 ggr så mycket som i sina hemländer.
  – Men i Sverige var det fult med gästarbetare här skulle det lallas med dom och sätta in dom i evighets kurser i Svenska

 3. Robin_Shadowes skriver:

  Det får bli slut med lallandet med mussarna. Antingen anpassar dom sig eller så åker dom ut med röven före.

 4. Pia skriver:

  Mycket bra förslag som skribenten JA plintat ned. Så var det på femtiotalet när invandrarna kom och arbetade här. Svenska fick dom lär sig under tiden dom jobbade.

 5. annullera skriver:

  Det är så det borde varit från första början, men tilläggas skall att det är i första hand människor med asylstatus vi skall hjälpa och inte ekonomiska invandrare som kommit hit av helt andra skäl. Arbetskraftsinvandring är sedan en sak för sig, vi måste skilja på att hjälpa utsatta människor och ta emot arbetskraft. Sedan håller jag inte med om att alla skall ha lika mycket oavsett de har arbetat eller inte. Självklart skall de som varit med och byggt upp landets sociala välfärd ha lite mer än de som inte varit med och bidragit till landets välfärd.

  • Demokratbloggen skriver:

   Men jämlikhetstanken kan du väl inte argumentera emot. Inte menar du väl att flyktingar ska priviligieras på svenskars bekostnad, då har vi det ju på samma sätt nu!

   • annullera skriver:

    Vad i min text framstår att jag tycker flyktingar skall priviligieras på svenskarnas bekostnad?

 6. naivtive skriver:

  Oavsett om det är flyktingar eller inte så är väl grundtanken att den enskilde skall stå för sin egen försörjning. Det kan ju inte vara så att bara för man kommer från en konflikthärd så upphör ens förmåga att arbeta? En av erfarenheterna från 2a världskriget var just att de flyktingar som kom hit var efterfrågade i produktionen och de hamnade där mer eller mindre dagen efter ankomsten.

  Så allt detta klemande med individerna är endast löjligt. Ta hand om de som eventuellt behöver vård men utgå inte för att det är normalläget. För de flesta individer som hamnar i trauman så är ju en tillbakagång i arbete en del av rehabliteringen.

%d bloggare gillar detta: