Tvångsgifte skäl för uppehållstillstånd


Faran för att en 28-årig kvinnlig afghansk flykting kan påtvingas giftermål med en afghansk krigsherre får Migrationsdomstolen att bevilja henne permanent uppehållstillstånd i Sverige.

”Kvinnan som vistas vid flyktingförläggningen i Kiruna nekades uppehållstillstånd i mars i år vilket överklagats till Migrationsdomstolen som nu avkunnat dom.

Enligt kvinnans berättelse, som Migrationsdomstolen bedömer som trovärdig, flydde hon för två år sedan från Afghanistan efter att en lokal krigsherre på hennes hemort 20 mil från huvudstaden Kabul krävt att hon skulle bli hans maka, våldfört sig på henne i anhörigas närvaro och sedan knivskurit henne.

Trovärdigt hot

Enligt Migrationsdomstolen bedöms krigsherren på allvar hysa en vilja att ”tillfångata, föra bort och förgripa sig på henne” och Migrationsdomstolen sätter ingen tilltro till de lokala myndigheternas förmåga att bistå henne och stöder sig på rapporter från utrikesdepartementet.

Man konstaterar också att en internationell rapport visat att 60-80 procent av äktenskapen i Afghanistan är påtvingade kvinnorna vilket får ärendet att anta könsspecifik karaktär.

Några reella möjligheter för kvinnan att bosätta sig på någon annan plats i landet bedöms inte heller föreligga i och med krigsherrens förmodade omfattande kontakter”.

Finns det inga asylskäl för alla som vill till bidragslandet Sverige, då kommer myndighterna på egna asylskäl.

Kvinnan flydde från Afghanistan på grund av att krigsherren i Kabul ville gifta sig med henne. Kvinnan som vistas vid flyktingförläggningen i Kiruna nekades uppehållstillstånd i mars i år.

Fanns inga skäl till varför hon skulle få asyl. Okey då överklagar vi som vanligt till Migrationsdomstolen tänkte berikaren och åberopade tvångsgiftermål som asylskäl.

Ja men det låter ”trovärdigt” tyckte migrationsdomstolen det köper vi rakt av och kvinnan asyl och livslång försörjning på bekostnad av oss skattebetalare.

En internationell rapport visat att 60-80 procent av äktenskapen i Afghanistan är tvångsgiftemål.

Migrationsdomstolen har med denna dom meddelat alla afghanska kvinnor/tjejer/barn kom hit ni får asyl.

Godtagbara asylskäl för kulturberikare som vill till Sverige.

1 synnerligen ömmnade skäl.

2 spela fiol, det gav Saffa Rachad Abdulrazak med fru och två barn PUT av migrationsdomstolen i Malmö.

3 tvångsgiftermål.

4 homosexuell.

5 religionstillhörighet.

6 anhöringinvandring

7 kvinnoförtryckenligt DN

8 du har konverterat till kristendomen.

9 du kan mördas i ditt hemland om du återvänder.

10 humanitära skäl.

11 du arbetat för Saddam hussien som giftmördare.

Finns minst 50 andra orsaker som gör att människor kan få PUT i vårt bidragsland.

2002 konstaterar en utredning från Migrationsverket att det är ett växande problem med asylsökande som inte styrker sin identitet och/eller sitt medborgarskap.

2002 kunde 88 % av alla asylsökande inte styrka deras identitet med pass eller andra handlingar.

Problemet skulle enligt Migrationsverkat lösas snarast. 2004 hade det istället ökat 9 av 10 kunde inte styrka sin identitet.

Göteborg den 12 juni 2003

Yrkande (fp) (kd) (mp)
Omr 1:1 Kommunstyrelsen.

Dir. 2004:20
Departement: Utrikesdepartementet

Beslut vid

regeringssammanträde: 2004-02-26

Rubrik: Tidsbegränsat uppehållstillstånd för dokumentlösa asylsökande.

Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2004

Sammanfattning av uppdraget. En särskild utredare skall kartlägga och analysera förekomsten av dokumentlöshethos asylsökande. Utredaren skall överväga på vilka sätt åtgärder kan vidtas för att på ett tidigt stadium i asylprocessen klarlägga deras identitet och resvägar.

Endast en mindre andel har visat sig ha asylskäl och de allra flesta uppger vid ansökningstillfället att de saknar pass eller andra identitetshandlingar.

88 procent kunde inte tyrka något alls 2002 och 2003 ökade det till 90 procent. År 1996 och 1997 var andelen personer som saknade pass betydligt lägre, 34 respektive 35 procent.

Det finns en grupp människor som instruerats att antingen förstöra sina dokument eller lämna dem till människosmugglare. Andra asylsökande undanhåller däremot avsiktligt sina dokument t.ex. i syfte att öka möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd i landet.

Många asylsökande villundvika prövning enligt Dublinförordningen och avvisning till ett land som de har vistats i eller passerat på vägen hit, där deras ansökan skulle komma att prövas i stället för i Sverige om de visade upp resehandlingar som gav besked om vilken resväg de tagit.

Problemet med att många asylsökande inte visar dokument i ett tidigt skede i asylprocessen innebär en påfrestning för hela asylsystemet genom att utredningarna om bland annat asylsökandes identitet, resväg och hemvist försvåras.

Det leder till långahandläggningstider som innebär ökade kostnader för samhället.

Dokumentlöshet bland asylsökande är ett stort och ökande problem även internationellt vilket har uppmärksammats av FN:
flyktingkommissarie (UNHCR).

Problemen skull lösas? vad hände! jo några år senare så var det inte 90 procent som bluffade, det ökade istället till 95 procent trots myndigheternas fagra ord om att lösa det växande problemet med lögnaktiga invandrare.

Siste svensk tar flaggan med..

Migrationsverkets uppmaning ”Visa vem du är och styrk din identitet” annars kan migrationsverket sänka din dagersättning. Ha ha ha och dom bryr sig eller hur…

Det skulle stått visa vem du är annars blir du utkastad. Men det står istället är viktigt att styrka sin identitet om du skall få rätt till ”Pension”.

Skrattretande mot alla dom som medverkat till att bygga upp vårt land.

Permanent uppehållstillstånd i Sverige på grund av tvångsgifte

Visa vem du är och styrk din identitet så kommer pensionen

6 Responses to Tvångsgifte skäl för uppehållstillstånd

 1. BERGET skriver:

  Att ange tvångsgifte som orsak är ju ren löja, det sker ju i stor omfattning även här i Sverige i bland inkräktarna.

 2. Per-Åke skriver:

  Personligen skulle jag tjäna på att begära av svenska myndigheter att upphäva mitt etniska svenska meborgarskap och om något år söka asyl från Iran eller Irak.

  Mellanöstern dräggen har det bättre än mig trots mina 50 år som före detta grovarbetare i mitt eget land.

  Något är åt helevete fel när det är så.

 3. BERGET skriver:

  Du kan ju alltid drömma, när myndigheterna ser att du är av Germansk härkomst så kommer dom att utvisa dig på stubinen.

 4. spikharry skriver:

  Förstår att det måste kännas frustrerande P-Å att efter ett långt arbetsliv på mindre i pension än berikare som inget gjort.

 5. Robin_Shadowes skriver:

  Denna kvinna kommer ju näppeligen överge sin bizarra livsstil bara för att hon får PUT i Sverige. Snarare kommer hon att insistera på att få gå klädd i sopsäck och kunna utöva alla absurda drag inom sin religion. Efter några månader kommer säkert en massa anhöriga efter säkert som ett brev på posten.

  • sveas rika skriver:

   Ja kanske tilloch med den lokale krigsherren som hävdar att han ÄR gift med henne.
   Och hennes barn blir ju deras gemensamma och det barnet föds i Sverige och är alltså svenskt.
   Jag blir cho klad

%d bloggare gillar detta: