Sanningen klassas som ”främlingsfientlig”


SD-kandidaten Henrik Agerhäll erkänner att det är han själv som sammanställt, producerat och spridit de närmare 3 000 främlingsfientliga flygblad som nu hamnat på Justitiekanslerns; JK:s bord.

Ja, jag har med hjälp av källskyddad statistik från Statistiska centralbyrån, sammanställt skriften och jag ser inget brottsligt i det, säger Henrik Agerhäll till VK.

För knappt två veckor sedan berättade Henrik Agerhäll i en VK-artikel att han delat ut flygblad med rubriken ”Immigrationsfakta-Samhällsinformation till hushåll.

Polisen beslutade då att plocka fram den grundanmälan som en boende på Mariedal lämnat in till polisen i januari i år. Anmälaren uppfattade flygbladet som rasistiskt och polisen registrerade anmälan som hets mot folkgrupp”.

Det är just vad det handlar om. Det var därför jag gjorde en anmälan, sa den person som gjorde polisanmälan till VK i tisdags.

Men bara två dagar senare beslutade polisen att inte inleda någon förundersökning. Spaningsuppslag saknades eftersom ingen stod som upphovsman till skriften.

Nu har ärendet hamnat i ett annat läge eftersom upphovsmannen gett sig till känna och polisen har därför överlämnat ärendet till JK för fortsatt handläggning.

Flygbladen har i vart fall sedan oktober 2008, möjligen tidigare, delats ut i brevlådor i olika omgångar och i olika stadsdelar i Umeå.

I två omgångar har likalydande flygblad delats ut i Ersmark norr om Umeå. I flygbladen beskrivs invandrare som lögnare, knarkare, analfabeter och våldtäktsmän. Likadana flygblad har hamnat i brevlådor på Sofiehem och Mariedal.

Flygbladen har i VK framställts vara främlingsfientliga, vilket är synd. Fakta är fakta vilket är det som redovisats i flygbladen. Nu är det upp till JK att ta upp det till bedömning, men min fasta övertygelse är att det kommer att ta tio minuter för JK att avskriva ärendet, säger Henrik Agerhäll.

Henrik Agerhäll berättar att det är han ensam som ligger bakom flygbladen. Han har låtit sammanställa skriften, tryckt upp den i 2 000-3 000 exemplar på en kopiator och distribuerat dem till hushållen.

Har du någon gång funderat över att innehållet i flygbladen skulle kunna uppfattas som främlingsfientliga?

Det är ett kontroversiellt ämne, men jag har som sagt bara inhämtat fakta.

Hur ser du på det i dag efter den uppmärksamhet som det ändå fått?

Det är bara kul att det uppmärksammas. Jag får ju gratis reklam för mitt budskap, säger Henrik Agerhäll.

Nedin Salcic är den som just nu handlägger ärendet hos JK, men han kunde inte i går säga något om eventuellt beslut.

JK har nu att ta ställning till om innehållet i den här skriften omfattas av tryckfrihetsförordningen, innefattande hets mot folkgrupp. I övrigt kan jag inte kommentera vad som i övrigt kommit fram i ärendet, säger Nedin Salcic.

Den som fälls för hets mot folkgrupp döms till böter eller maximalt två års fängelse”.

Politiker, media, och övriga IQ-berfriade stollar anser att sanningen som Henrik Agerhäll lagt fram är främlingsfientlig.

Att uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån bryr dom sig uppenbarligen inte om alls. Får dom minsta lilla chans att stämpla någon som främlingsfientlig så skiter dom totalt i att uppgifterna är sanna. Kasta skit på SD:are är okey enligt dom flesta PK-stollar.

Henrik får en applåd av bloggen Spikarry för visat mod och kurage. Ni vet sådant som andra svenska politiker inte kan stava till.

Agerhäll erkänner spridning av flygblad

Annonser

7 Responses to Sanningen klassas som ”främlingsfientlig”

 1. Blodsven skriver:

  Har ju inte tagit del av flygbladet, men undrar hur det ska klassas som hets mot folkgrupp. Är alla invandrare en folkgrupp eller…

 2. BERGET skriver:

  ALLA invandrare är EN folkgrupp, etniska Svenskar är INGEN folkgrupp, allt enl PK.

 3. emil skriver:

  Sverige får anses höra till de stora invandringsländerna i den västliga världen. Sverige konkurrerar med Frankrike om fjärde platsen efter Australien, Schweiz och Kanada. Det finns skäl att studera de ekonomiska konsekvenserna.
  Flyktinginvandringen har blivit en förtäckt arbetskraftsinvandring. Högst tio procent av alla som fått stanna har haft asylskäl och är således flyktingar. Människosmugglare har varit ledande i att missbruka flyktingkonventionen. Därför har man i Norge och Finland nästan upphört att bevilja asyl.

  Även i Sverige har politikerna haft chansen att göra människosmugglarna arbetslösa, men de har inte tagit den.
  Invandrarbefolkningen i arbetsför ålder ökade under 1990-talet med 350 000 personer netto efter utvandring. Sedan uppgången i konjunkturen 1997/98 har sysselsättningen ökat med 270 000 fram till maj 2002. Arbetsmarknaden har tillförts fler arbetskrafter genom invandring än det finns nya jobb.
  Riksdagen har beslutat att välfärden ska vara solidariskt finansierad. Vid beräkning av invandringens kostnader har denna princip fått styra vad som ska ingå i en långsiktig kalkyl. Invandrarna deltar i finansieringen utan att deras skatteinbetalningar är öronmärkta.
  Sverige beviljar nästan uteslutande permanenta uppehållstillstånd med omedelbar tillgång till den svenska välfärden. Ingen karenstid som i många andra länder.

  För att riksdagen ska kunna föra en saklig debatt om prioriteringar måste även kalkylen över invandringen vara fullständig och inte ges en partiell karaktär med utelämnande av vissa kostnader, som är det vanliga i Sverige och USA.
  Invandringens kostnader uppgick enligt mina beräkningar 1999 till 267 miljarder kronor. Kostnaderna fördelas så här:
  1. Centrala samhällsfunktioner, 32 mdr
  2. Offentlig konsumtion, 123 mdr
  3. Transfereringar, 84 mdr
  4. Inkomstförluster, 28 mdr
  Underlaget är i huvudsak boksluten från kommuner och staten. Centrala samhällsfunktioner omfattar kostnader för rikets centrala ledning och nettoräntan på statsskulden. Exempel på offentlig konsumtion är skola, sjukvård och rättsväsende. Transfereringar till hushåll är t ex a-kassa, sjukpenning och pensioner, men även vissa subventioner till statliga och privata organisationer. Inkomstförlusterna avser bortfall av inkomster i den offentliga sektorn på grund av att många arbetsföra invandrare ej deltar i produktionen.
  Kostnaden för invandringen uppgår till ungefär en fjärdedel av vad hela den offentliga sektorn kostar. Den är försiktigt beräknad.

  1990 uppgick kostnaden för invandringen till 100 mdr. Den starka ökningen under nio år upp till 267 mdr beror bland annat på att vi har en kostsam välfärd, som även invandrarna får del av.
  Därtill kommer ökningen av invandringen, den låga sysselsättningsgraden (55 procent år 2000 för utrikes födda, 20-64 år eller 45 procent om man mäter från 16 år, SCB/RAMS) samt ökade sociala kostnader (brottslighet, sjukfrånvaro och förtidspensioner är mycket högre bland utrikes födda än hos svenskar, BRÅ och RFV). Minst 330 000 saknade år 2000 arbete.

  Invandringskostnaden ökade årligen med 11 procent under hela 1990-talet. Det är nästan tre gånger så mycket som ökningen för hela den offentliga sektorn, 3,8 procent.
  Här framträder en huvudorsak till att välfärden kommit på fallrepet. Den andel av BNP som togs i anspråk för invandringen har nästan fördubblats från 7 till 13,5 procent. Invandringen kostar 18 gånger mer per år än utvecklingsbiståndet, som riksdagen brukar diskutera.
  De ökade finansieringskraven har riksdagarna löst genom att höja skattekvoten från 48 till 54 procent, genom nedskärningar i välfärden och i offentliga pensioner samt genom ökad upplåning. Av hela resursökningen till den offentliga sektorn (324 mdr under decenniet) användes 51 procent för att finansiera invandringen. Om kostnadsökningen hade begränsats till 3 procent årligen i stället för 11, skulle skattekvoten ha kunnat behållas på 48 procent.
  I tider med brist på arbetskraft har invandrarna haft stor betydelse för näringslivets utveckling, bl a genom deras länderkompetens. Bosnier har bidragit till att främja företagsutvecklingen i småföretagsområdena i Småland.

  Om sysselsättningsgraden kunde ökas skulle det betyda åtskilliga nya miljarder i statskassan. I forskning och utbildning har gränsöverskridande utbyten varit en fördel för Sverige. Många invandrare har genom att starta egna företag bidragit till att öka sysselsättningen.
  Ändå är det något som fattas för att dynamiska effekter av invandringen ska få större betydelse.

  En indikation är att 74 procent av hela invandrarbefolkningen får sin service och utkomst genom skattefinansiering. Invandrarna betalade knappt 11 procent (117 mdr 1999) i skatter trots en befolkningsandel på drygt 20 procent.
  Det beror bl a på att deras bidrag till BNP per invandrare inte utgör mer än 57 procent av genomsnittet för hela befolkningen. Sverige har brist på arbete och på grund av en för stor invandring överskott på arbetskraft.

  Därför bör Sverige besluta om undantag från fri rörlighet av arbetskraft från tio östländer. Det är i invandringspolitiken och ej
  i integrationspolitiken som problemlösningarna bör sökas. En orsak till att Sverige ligger på 17:e plats i välfärdsligan är just den omåttligt generösa invandringspolitiken.

  Lars Jansson
  universitetslektor i företagsekonomi

 4. Robin_Shadowes skriver:

  Om denna statistik räknas som främlingsfienlig så borde man kanske inte skjuta budbäraren utan snarare gå till grundproblemet och lägga ned SCB.

 5. BERGET skriver:

  Sanningen är den att valet står mellan dom och vi.

  1. Har vi rätt att exictera?
  2. Om vi ska kunna exictera är vi nödgade att värna
  vår exictens.

  • unclebobswe skriver:

   ´Det stavas ”existera”. En rättelse i all välmening, No offense!

   Sd i Riksdagen 2010!

   Gå med och debattera invandringsfrågor ur ett kritiskt perspektiv på Exilen.eu

   Samlingsplatsen för realister!

 6. lasse skriver:

  @ emil. En intressant läsning. Du har säkert en viss substans för Dina påståenden.

  Att arbetskraftsinvandringen historiskt har bidragit till svensk välståndsökning, råder det inget som helst tvivel om.
  De flesta svenska metall o. stålmanufakturer ropade
  efter arbetskraft, från början av 50 – talet och under hela 60 – talet.
  Det var främst; danskar, italienare, finländare, jugoslaver och spaniorer som starkt har bidragit till den svenska standardutvecklingen…
  Under hela 60 – talet, så befann sig Sverige på 5:e plats i Europas ”välståndsliga”, mätt i BNP/inv.
  Av helt naturliga skäl efter; Schweiz, samt de tre furstendömen, Monaco, Luxemburg och Liechtenstein…
  Nu stoltserar vi på en 17:e plats.
  Allt har sin förklaring…

  Men vi måste också ha klart för oss, att delar av dagens invandring också bidrar till vår standardförsörjning(ökning). Rätt skall vara rätt…
  En fråga…Mot all förmodan, skulle ”lata svenskar” upprätthålla de olika städjobben som förekommer på våra vårdinrättningar? Städa fabriksgolv och ta hand om våran skit på färjor, sjukhus och skolor? Svara för den rutinservice som förekomer inom våra kommunikationsled? Laga och portionera ut mat till sjuka, men även till oss friska på de otaliga restauranger som finns?… Tror faktiskt inte det.. Det finns bekväma svenskar i allt för många exemplar…

  Detta måste absolut tillföras debatten. Men också det förtret som ofta skapas med en helt oreglerad invandring.
  Detta kan ta hus i helvete om man ständigt blundar för faktiska realiteterna….

%d bloggare gillar detta: