Arbetslösa har problem hjälpen får Somalier


ARBETSLÖSHET Nio av tio i jobbgarantin får varken utbildning eller praktik, visar en ny granskning från LO-ekonomerna. I rapporten föreslås bland annat att alla som går sista terminen på gymnasiet ska behandlas som ”varslade” och få stöd av Arbetsförmedlingen.

”Idag publicerar LO-ekonomerna en rapport om arbetslöshetsproblemen för unga. Syftet är att visa hur problemen för unga ser ut genom en noggrann granskning och redovisning av special- beställd helårsstatistik från SCB. Bättre insatser kan formas först när problemen är riktigt belysta. Det är mycket angeläget med en sakligt grundad debatt om de allvarliga problemen för unga att få jobb.

I debatten vill alltför många beskriva unga arbetslösa som en enhetlig grupp, fast de egent- ligen är flera grupper. Rapporten visar att unga arbetslösa har vitt skilda problem på arbetsmarknaden.

För det första är arbetslöshetstalen höga för unga, men det är avgörande att skilja på unga i gymnasieåldern och de som är äldre. Över hälften av alla unga arbetslösa mellan 15 och 24 år är i gymnasieåldern. En betydande andel av de unga arbetslösa består alltså av 15–19- åringar som vill arbeta vid sidan av sina studier.

Det visar sig att en ytterst liten andel – bara 8 procent – fick utbildning eller praktik i jobb- garantin i september 2009. De 20–24-åringar som saknar fullständig gymnasieutbildning kan inte lösa sitt problem långsiktigt genom cv-utformning och jobbsökeri. Felaktiga insatser riskerar istället att förlänga arbetslösheten”.

Problemen grundar sig i den ruttna politik som Socialdemokraterna under 12 års tid körde med. Bidrag istället för arbete.

Förtidspensionärerna ökade extremt fort, och syftet var att dölja arbetslösheten. Sjukskrivningarna slog i taket under socialdemokraternas 12 år vid makten.

Att rensa upp allt skit dom ställt till med under högkonjukturer är en omöjlighet i en lågkonjuktur.

Samtidigt så är det idag mest invandrare som får maximal hjälp. Somalierna har en egen arbetsgrupp på Arbetsförmedlingen som dom kallar för ”Projekt lyftkraft” projektet startades på grund av fördomarna mot Somalier enligt Pernilla Åhs-Bergh.

Pernilla Åhs-Bergh satsade så hårt på att skaffa fram arbete till tre somaliska kvinnor i Örebro så hon glömde av svenskarna.

Bl.a köptes språkstöd in trots att dessa tre Somalier liksom övriga invandrare hade sin vanliga SFI-kurs med full betalning.

Efter månader av hårt arbete lyckades PK-isten Pernilla Åhs-Bergh skaffa fram arbete åt dessa tre kvinnor som timanställda.

Muraaya Mohammed är glad för den hjälp hon fått av Pernilla, och Pernilla i sin tur är glad att hon kunnat motarbeta alla dom fördomar vi hemska svenskar bär på.

När hjälp behövs då är det allt som oftast invandrare som skall stå först i kön. Så var det även denna gång.

I Örebro har en satsning på att hitta jobb åt somalier som varit arbetslösa länge gett åtta personer jobb, efter ett halvår.

Många av de åtta som fått jobb har mellan 10 och 15 år av arbetslöshet bakom sig.

Tre somaliska kvinnor i Örebro har fått regelbunden hjälp med att hitta arbeten

Nio av tio i jobbgarantin får varken utbildning eller praktik

Arbetsförmedlingen satsar på Somalier

Annonser

One Response to Arbetslösa har problem hjälpen får Somalier

  1. Demokratbloggen skriver:

    FÄNGELSEPLANETEN II ute på demokratbloggen nu!

    Kampen mot det tredje världskriget och dess fascistiska världsmaffia måste intensifieras.

%d bloggare gillar detta: