Förhindra ”Terrorbrott” eller bara röstfiske? ny lag 1 december 2010

03 december 2009

Den svenska lagen ska utvidgas så att det blir straffbart att uppmana, utbilda och rekrytera personer att utföra terroristbrott. Lagen är en anpassning till EU:s terrorbekämpning.

”Regeringen beslöt på torsdagen att skicka över ett nytt lagförslag om terrorbekämpning till juristerna i Lagrådet för bedömning. Den nya lagen är en anpassning till en av Europarådet antagen konvention om förebyggande av terrorism och ett rambeslut om kamp mot terrorism som antogs inom EU i fjol.

Lagen kriminaliserar att uppmana, rekrytera och utbilda i syfte att begå terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet.

Att någon uppmanar eller uppviglar till grova brott är sedan länge straffbart enligt svensk lag. På samma sätt är det olagligt att rekrytera någon till att utföra ett grovt brott.

Den nya lagen kan ses som ett förtydligande och en markering av allvaret i att bekämpa terrorhandlingar.

Bland annat gör den det olagligt att i Sverige uppmana till brott som ska begås i utlandet.

Lagen innebär en teknisk reglering och innehåller inga revolutionerande nyheter, säger Per Lennerbrant, ämnesråd vid justitiedepartementet.

Definitionen av vad som är terroristbrott utgår från flera internationella konventioner, bland annat FN:s konvention från 1999 om bekämpande av finansiering av terrorism.

Där definieras ett antal gärningar som terroristbrott: till exempel kapning, sjö- och luftfartssabotage, flygplatssabotage och våldsbrott i syfte att destabilisera samhällen eller påverka stater att utföra eller avstå att utföra vissa handlingar, säger Per Lennerbrant.

Förra året antog EU ett åtgärdspaket mot terrorism vars syfte var just att harmonisera EU- staternas nationella lagstiftning när det gäller terrorbekämpning. Därigenom skulle det bli förbjudet att offentligt uppmana, utbilda och rekrytera till terrorism i hela unionen.

Enligt regeringen kommer det nya lagförslaget inte att stå i strid med svenska grundlagar om tryck- och yttrandefrihet. Allianspartierna och socialdemokraterna har redan sagt ja till att Sve- rige anpassar sin lag till Europarådets konvention och EU:s rambeslut omterrorismbekämpning.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kritiska till lagen eftersom de anser att den riskerar att kriminalisera åsikter vilket skulle stå i konflikt med grundlagarna.

2005 tillämpades FN-konventionen sedan den inkorporerats i svensk lag. Två män dömdes i Svea hovrätt till fyra och ett halvt respektive fem års fängelse för att ha gett finansiellt stöd till terrororganisationerna Ansar-al-Islam och Ansar-al-Sunna i Irak”.

Var ganska givet att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte skulle uppskatta ett sådant lagförslag. Alla muslimer är inte terrorister, men dom flesta terrorbrott utförs av muslimer.

Att regeringen nu vill utvigda lagen så det blir straffbart att rekrytera, uppmana eller utbilda människor till att begå terrorbrott är ett steg på vägen, men tusentals steg finns fortfaranda kvar att avverka.

Grunden till att både (v) och (mp) motsätter sig att lagen ska utvidgas beror helt och hållet på dom nu utser muslimer som offer för en strängare lagstiftning.

PS förmodligen såg flera av er kvällens ”debatt” om minareter i SVT1?

Programledaren Belinda har en bra egenskap när han ofta påpekar att den personen eller personerna som inte är närvarande och kan försvara sig, skall dom inte heller snacka om.

Flera gånger nämde hon det när Nalin Pekgul fick kritik av en kvinnlig muslim i studion. När samma kvinna drog upp Jimmie Åkesson och började kasta skit på honom, då var Belindas lilla egenskap som bortblåst.

Avslutningen var också smått komiskt när muslimen med master-examen påstod sig vilja ha en debatt med både muslimer, sverigedemokrater OCH vanliga människor!!!.

Den svenska lagen ska utvidgas så att det blir straffbart att uppmana, utbilda och rekrytera personer att utföra terroristbrott


Hedersrelaterat 18 åring skulle döda ex flickvännens föräldrar

03 december 2009


Polisen var tvungen att spränga dörren till en lägenhet i Danska hastrup. 18 åringen greps med en skarpladdad pistol med ljudämpare.

Enligt polisen är mannen av utländsk härkomst, och troligtvis är det heder som ligger bakom brottet.

18 åringen är anklagad för hot och vapenbrott.

Inget nytt under solen, kulturberikarna fortsätter att använda hot och våld när hedern fått sig en liten törn.

Profeten, islam och koranen har ett sjukt inflytande på lika sjuka människor. Skulle kännas tryggt om alla dessa mörkermän kunde stanna i sina respektive hemländer, så vi slipper helvetet här.

Beväpnad 18 åring ville återupprätta sin heder genom att mörda


Svenskar säger nej till Islams framfart

03 december 2009

En ny undersökning visar att 26 procent av svenskarna också vill förbjuda byggandet av minareter.

”Efter schweizarnas nej i en folkomröstning i förra veckan har minareter debatterats intensivt.

I Sverige anser 44 procent av de tillfrågade i en ny undersökning att det ska vara tillåtet att bygga minareter.

Men drygt en fjärdedel, 26 procent, sade nej medan 30 procent är tveksamma eller svarade att de inte visste i undersökningen som Sifo gjort på uppdrag Sveriges Televisions Debatt.

En fjärdedel av alla tillfrågade är emot att man ska få utöva sin religion i Sverige. Jag upplever det här som ganska hotande, säger Abd al Haqq Kielan, imam och ordförande i Svenska islamiska församlingarna, till TT.

Motståndet mot minareter är störst i södra Sverige. Bland de tillfrågande i Malmöområdet sade 39 procent nej till minareter medan 36 procent sade ja.

Rapporten visar även att ju högre utbildning de tillfrågade har, desto mer positiva är de till att minareter byggs.

Undersökningen genomfördes med en webbpanel med drygt 1 650 personer under perioden 1 – 3 december”.

Tydlig signal som visar att fler och fler svenskar vill stoppa ”islamiseringen” som pågår i Sverige.

Är mest förvånad att det inte var över 50 procent som ville stoppa minareter. Men skämmighets faktorn är stor vilket med stor säkerhet påverkade reslutatet.

Verkar som boende i södra sverige är dom som förstår faran bäst.

26 procent av svenskarna också vill förbjuda byggandet av minareter


Riksdagsprotest mot SD med bl.a antirasister

03 december 2009

I Riksdagen visade idag riksdagsledmöterna från länet upp en enad front mot Sverigdemokratena. Det skedde vid en manifestation tillsammans med fem-i-tolvrörelsen från härnösand – som i över 20 år kämpat mot rasism.

”Sverigedemokratena är inget rumsrent parti, menade Lena Asplund (M), en av riksdagsledmöterna på plats i riksdagen i förmiddas.

Klockan var – givietvis – fem i tolv när västernorrlands samtliga riksdagsledamöter – från höger till vänster på den poltiska skalan –
samlades i s k bankhallen i riksdagshuset för att markera och protestera mot rasim och främlingsfientlighet i allmänhet, men mot Sverigedemokratena i synnerhet.

Manifestationen görs tillsammnas med 5itolv-rörelsen från Härnösand som i över 20 år kämpat mot rasism och xenofobi i olika former.

Manifestationen har blivit en tradition, men det nya för i år är alltså den tydliga markeringen mot Sverigedemokraterna.

Partiets framfart i det senaste opinionsundersökningarna har börjat skava som en sten i partiskorna”.

Manifestation i Riksdagen mot Sverigedemokraterna. Både höger packet och vänsterpacket ställde upp ihop med fem i tolv-rörelsen.

Grundaren av fem i tolv-rörelsen (Stig Wallin) fick sin dotter mördad av en flykting från Somalia. Stig tog hand om flyktingen och som tack tog han livet av hans dotter.

Även Saras vän Sylvia blev mördad av kulturberikaren. Nu kämpar tokskallen vidare för att hjälpa andra slödder.

Svenskfientligheten eskalerar för varje dag som går, medverkande är riksdagspartier och övriga PK-eliten inom media.

Dom gräver en grav åt sig själva, vilket kommer att visa sig 19 september 2010.

Riksdagsprotest mot SD se inslaget här

5i12-rörelsen Historik – en tragedi som blev en folkrörelse


Gruppvåldtäkt filmades på skolgården

03 december 2009

Den misstänkta våldtäkten vid Karolinska skolan filmades av de påstådda gärningsmännen. Det visar åklagarens stämningsansökan mot de fyra misstänkta. De tonåriga männen hävdar att flickorna ville ha sex med dem.

”Enligt kammaråklagare Louise Helleday har alla fyra våldtagit den ena flickan medan två förgripit sig på hennes kompis. Männen – två 18-åringar, en 17-åring och en 19-åring – fortsätter att neka till att ha gjort något brottsligt.

De vitsordar de sexuella handlingarna, men säger att flickorna frivilligt gick med på att ha sex, berättar Louise Helleday.

Männen säger sig heller inte ha känt till att flickorna var minderåriga.

Två av männen filmade under tiden övergreppet med sina mobiltelefoner. Inspelningarna finns nu med bland de bevis som åklagaren presenterar mot kvartetten.

Det var den 10 oktober som gruppvåldtäkten ska ha inträffat. Den ena flickan var ytligt bekant med en av de misstänkta och hade stämt träff med honom på stan.

Han hade med sig sina kompisar och tjejen var i sällskap med en jämnårig kamrat. Tillsammans gick de vidare och passerade då Karolinska skolans skolgård, där övergreppet ska ha skett”.

Dom häktade är-

Ergin Rexhepi

Nevruz Rexhepi

Gabriel Acifi

Taip Jasari

Lägg märke till ordvalet som Nerikes Allehanda använder sig av.

”De tonåriga männen” när dom våldtar kallas dom män, när dom söker asyl kallas dom för ensamkommande barn.

Våldtäkten i sig är ett fruktansvärt brott, men att dom dessutom filmar övergreppet är så avskyvärt så jag finner knappt ord för vad jag önskar dessa kräk skulle råka ut för.

Hoppas att berikaran vid en fällande dom utvisas på livstid. Tror iofs inte på det själv, men hoppet är det sista som överger oss.

Gruppvåldtäkt filmades på skolgården


Nalin Pekgul islamofob!!

03 december 2009

Demonstrationsgruppen var inte stor och många såg tonårsgängliga och allmänt uppspelta ut. Som om det mest var ett spännande äventyr att stå utanför Sveavägen 68 och skandera ”Nalin Åkesson” och ”Nalin, svikare” för full hals.

”Men de som leder dessa unga, arga och frusterade tar på sig ett stort ansvar. Att kalla muslimer som vågar kritisera den militanta islamismen för förrädare är inte bara dumt. Det är farligt.

Organisationen som arrangerade gårdagens lilla demonstration utanför Socialdemokraternas partihögkvarter kallar sig för Muslimska mänskliga rättighetskommittén.

Dess företrädare hävdar på fullt allvar att Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul står för en lika förkastlig inställning till muslimer som Sverigedemokraterna.

De anser att Pekgul kritiserar sina egna för att behaga det så kallade majoritetssamhällets företrädare och därmed kunna göra politisk karriär.

Det är ett klassiskt och obehagligt sätt att argumentera. Den som öppet vågar kritisera en företeelse i en sekt, ett fanatiskt parti eller i en minoritetsgrupp har genom alla tider riskerat att stämplas som en avfälling.

Europas muslimer utsätts för förtryck och diskriminering. EU:s rättighetsbyrå publicerade för två år sedan en alarmerande rapport som innehöll en kartläggning av det ökande antalet angrepp på moskéer, muslimska butiksägare och små flickor i slöja på väg till skolan. Det är förfärlig läsning”.

Varje artikel om muslimer avslutas nästan alltid på ett likartat sätt oavsett vilken tidning som skriver om dom.

Europas muslimer är förtryckta och diskriminerade, och angrepp mot muslimska butiksägare och små flickor i slöja på väg till skolan hör till vanligheterna.

Sanningen är något helt annat, muslimer förtrycker och diskriminerar och hotar svenskar, men det vågar inte någon skriva rakt ut.

Komiskt att just Socialdemokraterna och Nalin Pekgul som alltid står på muslimernas sida nu jämförs med svenskvänliga SD.

(S) kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul står för en lika förkastlig inställning till muslimer som Sverigedemokraterna


Vänsterpartisten Sasa Sacipovic blir avskedad?

03 december 2009

Landstinget i Halland vill avskeda en politiker, som dömts för grov kvinnofridskränkning, från hans tjänst inom psykiatrin.

”Politikern dömdes nyligen till fängelse i sex månader för upprepad misshandel och hot mot sin sambo. Han anser sig vara oskyldig och tänker överklaga domen, men har lämnat sina politiska uppdrag i landstinget.

Politikern är också anställd inom landstingets psykvård, men tills vidare avstängd från sin tjänst. Nu vill landstinget avskeda mannen helt, skriver Hallandsposten”.

Landstingspolitikern Sasa Sacipovic (V) dömdes 19 november till sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning efter att vid flera tillfällen ha misshandlat sin sambo och ofredat henne.

Sasa Sacipovic är också anställd inom landstingets psykvård, men tills vidare avstängd från sin tjänst. Nu vill landstinget avskeda mannen helt.

Självklart skall han avskedas med omdelbar verkan.. Kvinnomisshandlare skall inte vara anställda inom landstinget.

Klart att landstinget tar sitt förnuft till fånga och sparkar kvinnomisshandlaren Sasa Sacipovic. Eller vill dom ha en kåkfarare och kvinnoförtryckare anställd?

Våldsdömd politiker kan mista jobbet

Landstingspolitikern Sasa Sacipovic (V) dömdes på fredagen till sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning