Trakasserade muslimer kräver upprättelse


Den 16-åriga flickan på en gymnasieskola i Östergötland fick frågan om hennes familj försökte pressa henne att gifta sig. Nu har mamman JO-anmält skolsköterskan som ställde frågan.

”Det handlar bara om fördomar, anser elevens syster som är den som varit ombud för mamman och skrivit anmälan.

Frågorna har ställts bara för att min syster har sjal, säger systern.

Hon hävdar också att samma – som hon anser kränkande – frågor ställts till andra flickor med sjal som går på skolan.

”Trakasserar muslimer”

I sin JO-anmälan skriver mamman/systern att:

”I vilket syfte finns hon (skolsköterskan /min anmärkning/) där: Att trakassera unga muslimer av det kvinnliga könet och förhöra dem om deras familjesituation eller om hon är pressad att giftas bort…”

Familjen ifrågasätter också om skolsköterskan talar på samma sätt till etniskt svenska flickor och frågar om de är förtryckta hemma.

Den äldre systern som skrivit anmälan säger att hon är väl medveten om att det händer att flickor gifts bort mot sin vilja och att skolan måste fråga där det misstänks att en person far illa.

Men i det här fallet tror hon inte att det har funnits egentliga skäl att fråga och att det är på grund av fördomar som skolan pratar på ett sätt med etniskt svenska flickor och på ett annat sätt med flickor med utländsk bakgrund.

Skälet till samtalet mellan eleven och skolsköterskan har enligt skolan varit hög frånvaro. Men enligt mamman/systern handlar det om giltig frånvaro i sammanlagt två veckor.

Enligt JO-anmälan anser mamman/systern att eleven är stämplad som ”förtryckt utlänning” och uttrycker oro för att hon inte kommer att få rättvisa betyg.

Nu vill mamman/systern ha ett svar från JO om skolsköterskan har agerat rätt i sin myndighetsutövning.

Skolsköterskan på skolan hänvisar alla frågor till skolans rektor som säger att han och elevens familj har haft ett samtal och att man nu är överens. I övrigt kan jag bara säga att skolan har följt de rutiner som finns i kommunen, säger han”.

Spelar ingen roll hur skolsköterskan gjort i detta fall. Hade hon inget sagt, och det sedan hade hänt något då får hon självklart skulden.

Nu tog hon bladet från munnen och ställde en relevant fråga då dom flesta vet att muslimska töser blir bortgifta på löpande band och detta var också fel.

Frågan var enligt krav och kulturberikarna ställd enbart i syfte att ”trakassera muslimer”.

Nästa steg blir blir säkert en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen så några tio tusentals kronor betalas ut i skadestånd.

Frågorna har ställts bara för att min syster har sjal, säger systern

One Response to Trakasserade muslimer kräver upprättelse

  1. annullera skriver:

    Det är ett mycket bra sätt för dem att dryga ut deras annars så skrala kassa i form av bidrag som de flesta har! ”Trakasserade muslimer”, får feta skadestånd när de anmäler till JO om diskriminering- och som de anser förföljelse. Vad får en SVENSK FAMILJ UT I SKADESTÅND där muslimer varit inblandade och gjort sig skyldiga till bl.a. grova våldtäkter och misshandel av svenska kvinnor, unga töser och förstört resten av deras liv.

    FÅR EN SVENSK UPPRÄTTELSE ÖVER HUVUD TAGET?
    FETA SKADESTÅND KAN VI GLÖMMA!

%d bloggare gillar detta: