Dom är rasister säger Mariam Osman Sherifay

20 oktober 2009

Mariam Osman Sherifay (s)
Sverigedemokraternas debattartikel om islam som publicerades i Aftonbladet i går har anmälts till justitiekanslern (JK) av Centrum mot rasism. Organisationen vill att JK prövar om artikeln kan bedömas som hets mot folkgrupp.

”Vi tycker att artikeln hetsar mot muslimer när den pekar ut islam som det största hotet mot Sverige, säger Mariam Osman Sherifay, ordförande i organisationen och socialdemokrat, till TT.

Hon är mycket kritisk till Aftonbladets publicering som hon inte tycker är förenlig med god publicistisk sed.

Tidningen ger Sverigedemokraterna ett utrymme de inte förtjänar. Det är ingen nyhet att de är rasister. Aftonbladet hade i stället kunnat granska partiets åsikter, säger Mariam Osman Sherifay”.

Finns det några andra människor förutom PK-eliten och muslimerna själva som anser att Jimmie Åkessons uttalande är hets mot folkgrupp?

Bortsett från JK själv och vissa jurister är väl bäst att tillägga.

Vad kallar ni PK-ister artikeln som Aftonblaskan publicerade om organstöld, där Israel pekades ut trots att inte ett enda bevis fanns.

Centrum mot rasism skall eller har lämnat in en anmälan om hets mot folkgrupp, deras ordförande Mariam Osman Sherifay före detta riksdagsledamot för social(O)demokraterna är en av dom som ligger bakom anmälan.

Vem är denna demokratiska person (Mariam Osman Sherifay) som kallar SD:are för rasister och sprider okunskap i media?

Hon var den första muslimen (troligen inte den sista) som iklädd slöja äntrade riksdagens talarstol 2003.

Martin Luther King-priset och 25 000 kronor, fick hon för sitt mod och sin principfasthet i det antirasistiska arbetet i Sverige.

Juryns motivering

”Hon är en stark röst för dialog och mellanfolklig förståelse, mot den växande islamofobin och diskrimineringen av människor med utomeuropeiskt ursprung”

”Muslimer är hotade” påstår hon och jämför det med 30- och 40-talens judeförföljelse med 2000-talets hets mot muslimer.

Egentligen bär hon inte sjal men som en av dem som myntade begreppet islamofobi var – och är – det viktigt för henne att markera och tydliggöra sina åsikter.

Klart som korvspad att du vill tydligöra dina åsikter, men varför vill du förbjuda andra är ventilera sina åsikter?

Din motion i riksdagen från 2005 visade tydligt att du gärna spottar på svenskar och hetsar mot oss som inte uppskattar Islam.

Du och några andra socialdemokrater la fram ett förslag att ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur arbetet mot islamofobi kan stärkas”.

Ditt påpekande i motionen att 36,0 % av den tillfrågade svenska befolkningen anser att Islams värderingar till stor del inte är förenliga med de grundläggande värderingarna i det svenska samhället kallar du för islamofobi.

Varför anser du dig ha rätt att kalla oss svenskar för islamofobiska när du själv inte tål att andra skriver negativt om Islam?

När Muhammed teckningarna publicerades var du en av flera som delvis stödde arabvärldens krav på förbud mot att skända din profet.

Teckningarna strider mot mänskliga rättigheter och påminner om övergreppen mot judar slog du fast då.

Förstår personligen inte hur du kan jämföra mord och slakt på oskyldiga judar med några komiska teckningar av profeten. Blir spyfärdig när du utan att blinka menar på att dessa två händelser är lika hemska.

Har du ingen skam alls i kroppen??

Du visar genom dina argument och ståndpunkter att vi som ogillar islam verkligen har rätt är på rätt spår.

När det gäller uppgiften om att ”muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna” säger Hradilova Selin hos BRÅ:
– Hur vet man det? Har man sett någon undersökning på det? Det har inte jag, säger hon.

Jaså???

Längre ner har ni en länk som motsäger hennes uttalande till 100 procent.

PK-eliten klarar alltid av att sprida dynga och lögner. Synd för dom att nätet finns så alla kan söka själva och inte bli totalt hjärntvättade av lögnaktiga svenskfientliga personer/partier.

Mariam Osman Sherifay Motion om Islamofobi

Mariam Osman Sherifay vill stoppa kritik av Profeten

Politikern Mariam Osman Sherifay (S) jämför 30- och 40-talens judeförföljelse med 2000-talets hets mot muslimer

telerymd.org Självmotsägelser och rena lögner från BRÅ i Aftonbladet

Centrum mot rasism anmäler Sverigedemokraternas debattartikel om islam

Hetsigt när Åkesson diskuterade med Olofsson

Stora faktabrister i SD:s artikel

SD-tal hetsar inte mot folkgrupp enligt jurister

Närmare tio anmälningar mot Aftonbladet

”SD:s påstående saknar grund”

Jimmie Åkesson mosade Maud Olofsson i debatten

Det kan bli rödblå sörja för att stoppa SD till varje pris

Dansk Folkeparti ger Sverigedemokraterna kalla handen


Hur skall detta sluta? Åkesson har ju rätt

20 oktober 2009

Jimmie ÅkessonSverigedemokraternas försök att öppet rida på främlingsfientlighet kan tvinga fram ett blocköverskridande samarbete efter valet. En regering som indirekt stödjer sig på SD kommer att få svårt att få stöd från de egna.

”Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet har debatterats flitigt. Det är lätt att peka på felaktigheter i dess många påståenden, förvrängningar och lögner.

Men dementier och tillrättalägganden i debatten om hans påståenden har nog ingen effekt på människors främlingsrädsla, och därför finns risken att detta obehagliga röstfiske lyckas och Åkesson och hans anhängare får sina fyra procent i riksdagsvalet, skriver Jan Hjärpe , professor emeritus i islamologi.

Är det då ”hets mot folkgrupp”? Ja, otvivelaktigt. Om man läser lagtexten ser man att den är helt tillämplig här”.

Jan Hjärpe du har fel igen som vanligt. Det är inte hets mot folkgrupp. Kan du vara vänligt och skaffa dig mer kunskap så kanske du förstår det som vi andra gör..

Lambertz har redan sagt nej och flera andra jurister. Vad får dig att tro att du vet bättre än dessa för att läst om Islam i några år..

En regering som indirekt stödjer sig på SD kommer att få svårt att få stöd från de egna.

Risken finns att detta obehagliga röstfiske lyckas

SD-text kan vara hets mot folkgrupp

SD-tal hetsar inte mot folkgrupp enligt jurister

skrämselpropaganda om muslimer ska ge lika stora politiska framgångar som i Danmark